Mercedes-Benz

Afrekeningsservice.

Algemeen

MercedesServiceCard Afrekeningsservice

Het afrekeningssysteem is een universeel instrument voor betaling, planning en controle voor uw wagenpark, en vormt met zijn componenten de basis voor uw kostenbeheer en bedrijfseconomische beslissingen en voor de terugbetaling van buitenlandse BTW.

Alle diensten waar u met de MercedesServiceCard gebruik van hebt gemaakt, worden centraal afgerekend. Zo hebt u een volledig overzicht en controle over alle transactiegegevens.

Het afrekeningssysteem bestaat uit het volgende:

  • De MercedesServiceCard
  • Het bewijs van afzonderlijke posten
  • De factuur.

ServiceCard

MercedesServiceCard

De MercedesServiceCard is maximaal vier jaar geldig. Ze is verbonden aan het voertuig en kan uitsluitend worden gebruikt voor betalingen die met prestaties voor het voertuig te maken hebben.

Als de kaart dan toch eens verloren is geraakt, moet dat verlies onmiddellijk worden gemeld - de kaart wordt dan meteen geblokkeerd en u ontvangt snel, onbureaucratisch en gratis een nieuwe kaart.

Wanneer het voertuig wordt verkocht of uit gebruik wordt genomen, wordt de kaart ongeldig en moet ze worden teruggegeven.

Bewijs afzonderlijke post

MercedesServiceCard afzonderlijk posten

Samen met de factuur ontvangt u tweemaal per maand een gedetailleerde staat met de verschillende posten. Hierin worden alle relevante transactiegegevens in tabelvorm volgens voertuig en land onderverdeeld en volgens datum, plaats, aard, omvang en waarde van alle ontvangen leveringen en diensten ingedeeld.

Factuur

MercedesServiceCard factuur

Op basis van de gegevens van de gedetailleerde staten met de verschillende posten worden op de factuur de bedragen vermeld en wordt de BTW precies aangegeven. Voor een vereenvoudigde terugbetaling van de buitenlandse BTW wordt per land telkens een afzonderlijke totaalfactuur opgesteld. De factuur wordt halfmaandelijks opgesteld op de 15de en de laatste dag van elke kalendermaand.

Desgewenst ontvangt u uw factuur ook via het internet en kunt u de gegevens rechtstreeks in uw wagenparkbeheer laten opnemen. Door de halfmaandelijkse afrekening van de facturen hebben klanten met een MercedesServiceCard een permanent voordeel op het gebied van liquiditeit en rente.